Body: 

BRUNSWICKIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Voimaantulopäivä: 10. helmikuuta 2017

Brunswick kunnioittaa käyttäjän tietosuojaa ja arvostaa suhdettaan käyttäjän kanssa. 

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee tietoihin, joita Brunswick Corporation, sen tytär- tai osakkuusyhtiöt (”Brunswick” tai ”me”) keräävät offline- tai online-periaatteella, mukaan lukien muun muassa kaikki verkkosivustot tai sovellukset, joilla julkaistaan linkki tähän Tietosuojakäytäntöön (yhteisesti ”Sivustot”).

Tietosuojakäytännössä selostetaan, minkä tyyppisiä tietoja me keräämme, miten kyseisiä tietoja käytetään ja keiden kanssa me voimme jakaa näitä tietoja. Tietosuojakäytännössä kuvataan myös toimenpiteet, joita käytämme tietojen turvaamiseen. Kerromme myös, miten käyttäjä voi päivittää yhteystietojaan, poistaa nimensä postituslistalta tai saada vastauksia kysymyksiin, joita hänellä mahdollisesti on tietosuojasuojakäytännöistämme. Käyttäjän tulee lukea Tietosuojakäytäntö huolellisesti. Jatkamalla sivustojemme käyttöä käyttäjä hyväksyy tässä Tietosuojakäytännössä kuvatut käytännöt.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Käyttäjä voi halutessaan antaa henkilötietojaan, mukaan lukien nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, työnantajansa nimen, sähköpostiosoitteen, sivuston salasanan ja väestötietoja, terveystietojaan tai taloudellisia tietojaan, kun hän vierailee Sivustoilla, luo tilin tai rekisteröi tuotteen tai ostoksen Sivustoissa. Jotkut sivustoissamme saattavat tarjota käyttäjän mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa Sivustojen kanssa tai siepata tai tallentaa tietoja Sivustoista, kuten valokuvia tai foorumijulkaisuja.

Saatamme myös automaattisesti kerätä tietoja laitteista, joita käyttäjä käyttää Sivustoille pääsyyn. Tietoihin, joita keräämme automaattisesti, saattaa sisältyä laitteen tunniste, internetselain, tarkka maantieteellinen sijainti (niin että käyttäjä on siitä tietoinen ja antaa suostumuksensa) ja selaustietoja, jotka kerätään Sivustojen evästeiden ja jäljitteiden kautta, sekä IP-osoite. Saatamme myös kerätä automaattisesti tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää Sivustoja, kuten tietoja siitä, mitä käyttäjä on hakenut ja näyttänyt Sivustoissa. Automaattisesti kerätyt tiedot liitetään käyttäjän antamiin henkilötietoihin. 

TIETOJEN KÄYTTÖ

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää, kun Brunswickilla on laillinen intressi tai muu laillinen peruste sellaisten tietojen käsittelyyn. Joissa tilanteissa henkilötietojen kerääminen saattaa olla tarpeen Sivustojen toimintaa varten tai tiettyjen palvelujen tai tuotteiden tarjoamista varten. Keräämiämme tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sivustojen toimintojen palvelemiseksi;
 • liiketoiminnan tavanomaisten tarpeiden hallintaan, kuten Sivustojen hallintaan ja parantamiseen;
 • Sivustojen suorituskyvyn ja toimivuuden analysointiin;
 • petosten estämiseen; Sivustojen Käyttöehtojen täytäntöönpanoon, kaikkien sovellettavien lakien ja yhtiön raportointivelvollisuuksien noudattamiseen; ja Brunswickin sopimusten täytäntöönpanoon;
 • sen analysointiin, miten käyttäjä käyttää Sivustoja ja muiden markkinatutkimusten tekemiseen;
 • tuotteista ja palveluista tiedottamiseen käyttäjälle;
 • käyttäjän mielenkiinnon kohteisiin perustuvien mainoksien toimittamiseen käyttäjälle;
 • tuotteiden ostoon käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja koskevien tietojen tarjoamiseen käyttäjälle;
 • käyttäjän ja muiden kuluttajien välisen vuorovaikutuksen helpottamiseen Sivustojen kautta, mukaan lukien sosiaalisen verkostoitumisen kautta; ja
 • Sivustoja, tuotteitamme ja liiketoimintojemme, tytäryhtiöidemme, liikekumppaniemme tai valtuutettujen jakelijoiden palveluita koskevien ilmoitusten, tarjouksien, ehdotusten, esitteiden tai muiden markkinointimateriaalien lähettämiseen käyttäjälle. 

Voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja käyttäjän henkilökohtaisen profiilin kehittämiseen. Voimme käyttää käyttäjän profiiliin sisältyviä henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden ostamiseen liittyviä rahoitusvaihtoja koskeviin pyyntöihin vastaamiseen.

Jos käyttäjä ilmoittaa meille, ettei hän halua yhteydenottoja markkinointitarkoituksessa, emme lähetä hänelle markkinointitietoja.      

Sivustoissa ei kerätä henkilötietoja, jotka koskevat käyttäjän verkon käyttöä pidemmällä ajanjaksolla ja kolmansien tarjoamissa verkkosivustoissa tai tarjoamien verkkopalveluiden osalta. Tästä syystä verkkoselaimien lähettämät Do not track -signaalit eivät koske sivustojamme, ja emme muuta mitään tietojen keräämisen tai käyttämisen käytäntöjämme tällaisen signaalin vastaanoton johdosta.

Muita tapoja, joilla saatamme kerätä ja/tai käyttää käyttäjän henkilötietoja ovat seuraavat:

Käyttäjän antamat tiedot

Tarkkaa maantieteellistä sijaintia koskevat tiedot. Joidenkin Sivustojen käyttöä varten käyttäjältä edellytetään, että hän sallii Brunswickin kerätä käyttäjän tarkkaa maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja niin, että käyttäjä on siitä tietojen ja antanut siihen suostumuksensa, jotta Brunswick voi toimittaa hänelle tuotteen tai palvelun. 

Saatamme käyttää tarkkaa maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja myös analyyttisiin tarkoituksiin ja saatamme jakaa käyttäjän tarkkaa maantieteellistä sijaintia koskevan tiedon kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien muun muassa jakelijoiden ja sellaisten osapuolten kanssa, jotka tarjoavat kohdennettua mainontaa ja analyysipalveluja. 

Tietopyyntö. Jos käyttäjä pyytää tietoja tuotteistamme (esimerkiksi esitteen, luettelon tai kuvaston tilaaminen), saatamme pyytää käyttäjää antamaan henkilötietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, asianomaisen tuotteen suunniteltu käyttötarkoitus, mielenkiinnon kohteet jne. Käyttäjä voi halutessaan esittää lisähuomautuksia ja pyyntöjä. Me, tai käyttäjän alueella toimiva valtuutettu jakelija, käytämme käyttäjän tietoja käyttäjän pyytämien tietojen lähettämiseen käyttäjälle, ja saatamme käyttää näitä tietoja tiedottaaksemme käyttäjälle vastaisuudessa tuotteistamme tai palveluistamme.

Uutiskirjeet ja muut tiedonvälitykset. Saatamme tarjota online- tai offline-uutiskirjeitä ja muita tiedonvälityksiä, jotka koskevat tuotteitamme, palvelujamme ja tarjouksiamme. Saatamme niiden tilaamista varten pyytää käyttäjältä henkilötietoja, kuten nimen, posti- ja sähköpostiosoitteen. Me, tai käyttäjän alueella toimiva valtuutettu jakelija, saatamme käyttää tietoja käyttäjän pyytämien tiedonvälitysten lähettämiseen käyttäjälle ja tiedottaaksemme käyttäjälle tuotteistamme tai palveluistamme.

Palautteet, kyselyt tai kilpailut. Saatamme tarjota käyttäjälle mahdollisuuden osallistua online-muotoisiin kyselyihin, asiakashankintoihin tai kilpailuihin. Tietoihin, joita saatamme pyytää, sisältyvät yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite) ja väestötiedot (kuten perheenjäsenten määrä ja tuloluokat). Osallistuminen kyselyihin, asiakashankintoihin tai kilpailuihin on täysin vapaaehtoista. Tästä syystä käyttäjä voi valita, haluaako hän antaa tietoja vai ei. Me, liikekumppanimme tai käyttäjän alueella toimiva valtuutettu jakelija, voimme käyttää annettuja tietoja kilpailun voittajille ilmoittamiseen ja palkintojen myöntämiseen, yhden useamman verkkosivuston käytön tarkkailemiseen tai parantamiseen tai mainontaan ja koottujen tietojen tarjoamiseen markkinointianalyyseja varten. Asiakashankinnat voivat tapahtua Yhdysvaltain postin, muiden lähetyspalvelujen tai sähköpostin (jos tämä tieto on annettu) välityksellä. 

Työpaikat. Sivustoissa saattaa olla linkki Brunswickin Työpaikat-osioon, jotta käyttäjä voi hakea Brunswickin avoimia työpaikkoja ja hakea työpaikkoja lähettämällä työhakemuksen ja muita henkilötietoja, kuten nimen, yhteystiedot ja työhistoria. Käytämme käyttäjän lähettämiä tietoja arvioidaksemme käyttäjän mielenkiintoa työpaikkaan ja ottaaksemme häneen yhteyden mahdollista työhönottoa varten. 

Jakelijan paikantaminen. Joissain Sivustoissa on mahdollista paikantaa käyttäjän lähellä toimiva jakelija täyttämällä jakelijan hakulomake.  Jos tämä palvelu on käytettävissä, sen on täysin vapaaehtoinen ja käyttäjä voi valita, antaako hän henkilötietojaan. Jotta voisimme auttaa käyttäjää löytämään jakelijan, pyydämme häneltä tietoja, kuten etu- ja sukunimen, koko postiosoitteen ja puhelinnumeron. Käytämme näitä tietoja paikantaaksemme käyttäjän lähellä toimivan jakelijan, arvioidaksemme käyttäjän tarpeet ja tarjotaksemme käyttäjälle mahdollisimman hyvää ja tarkoituksenmukaista palvelua. Me, tai käyttäjän alueella toimiva valtuutettu jakelija, saatamme käyttää tietoja tiedottaaksemme käyttäjälle suoraan tuotteistamme tai palveluistamme.

Verkkokauppa.

Brunswickin Sivustot. Brunswick saattaa tarjota suoraan Sivustoista myyntiin tuotemerkeillämme varustettua kauppatavaraa. Jos käyttäjä tekee Brunswickin kautta oikeustoimia Sivustojen kautta, käyttäjän tietoja kerätään tilausten käsittelyä varten. Brunswick tai valtuutettu kolmas maksunkäsittelijä saattaa kerätä käyttäjän tietoja. 

Kolmansien sivustot. Valtuutettu kolmas kauppakumppani saattaa tarjota omistamansa ja hallinnoimansa verkkosivuston, joka saattaa olla linkitetty Sivustoihin, kautta myytäväksi tuotemerkeillämme varustettua kauppatavaraa. Jos käyttäjä tekee oikeustoimia valtuutetun kolmannen kauppakumppanin kanssa, käyttäjän ostokset toimitetaan valtuutetun kolmannen kauppakumppanimme verkkosivustossa kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjen ja käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee lukee kolmannen osapuolen verkkosivustoa koskevat tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot, joita saatetaan soveltaa oikeustoimeen.

Tuoterahoitus ja luottokortin jälleenrahoitus. Joissakin tapauksissa saatamme tarjota linkkejä kolmansien myyjäosapuolien sivustoihin tiettyihin tuotteisiimme liittyviä tuoterahoitus- tai luoton jälleenrahoitustietoja varten. Jos tällainen linkki tarjotaan, käyttäjän tiedot lähetetään suoraan kolmannelle myyjäosapuolelle, eivätkä meidän yhtiömme saa niitä. Käyttäjän tulee lukea kolmannen myyjäosapuolen verkkosivustoa koskevat tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot. 

Omistajien ohjelmat tai palkinto-ohjelmat. Joissakin Sivustoissa saatetaan tarjota omistajan ohjelmia, palkinto-ohjelmia tai kuponkeja ja pyytää yhteystietoja ja tietoja käyttäjän tuoteostoista, jotta voimme rekisteröidä käyttäjän tällaisiin ohjelmiin ja viestiä käyttäjän kanssa.

Tuoterekisteröinti. Joissakin Sivustoissa saatetaan ajoittain tarjota tuotteen online-rekisteröintiä. Kun käyttäjä rekisteröi tuotteen verkossa, hän hyväksyy, että me, liikekumppanimme, valtuutettu jakelija tai palvelun tarjoaja tai kolmas mainostoimisto-osapuoli saattaa ottaa käyttäjään yhteyden tuotteeseen liittyvistä syistä, mukaan lukien muun muassa voidakseen antaa tuotetta koskevia ilmoituksia laissa säädetyn mukaisesti, asiakaspalvelua ja/tai takuupalvelua varten, voidakseen ylläpitää Brunswickin tietokantoja ja liiketoimintaprosesseja ja/tai ottaakseen käyttäjään yhteyden muussa tässä Tietosuojakäytännön mukaisessa tarkoituksessa.

Suosituspalvelu. Saatamme tarjota suosituspalvelun, jonka avulla käyttäjä voi välittää ystävilleen ja muille tuttavilleen tiedon tuotteista ja/tai tiedoista, jotka sisältyvät Brunswickin verkkosivustoihin tai ovat saatavilla niiden kautta. Jos käyttäjä haluaa käyttää suosituspalvelua, sovelletaan seuraavaa: sähköpostiosoite (tai -osoitteet) kerätään kertaluonteisen sähköpostin lähettämistä varten siten, että käyttäjä on merkitty kyseisen sähköpostin lähettäjäksi. Brunswick on palveluntarjoaja, joka mahdollistaa kyseisen sähköpostin toimittamisen.

Sähköiset ilmoitukset osakkeenomistajille. Jos käyttäjä on Brunswickin osakkeenomistaja ja haluaa saada osakkeenomistajille tarkoitettuja aineistoja sähköpostitse, pyydämme häntä rekisteröitymään tähän palveluun Brunswick.com-verkkosivustossa. Rekisteröinti mahdollistaa myös sen, että käyttäjä voi käyttää osakkeisiin perustuvaa äänioikeuttaan verkossa. Jos käyttäjä on osakkeenomistaja Yhdysvalloissa tai Kanadassa, rekisteröityäkseen hänen täytyy antaa sosiaaliturvanumero tai verotunnistenumero, sähköpostiosoite ja 4-numeroinen PIN-koodi. Jos käyttäjä on osakkeenomistaja muussa maassa kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa, hänen täytyy antaa Brunswickin osakkeenomistajan tilinumero, sähköpostiosoite ja 4-numeroinen PIN-koodi. Käytämme käyttäjän antamia tietoja tarkistaaksemme, että käyttäjä on Brunswickin osakkeenomistaja, rekisteröidäksemme käyttäjän sähköiseen ilmoituspalveluun ja tarjotaksemme käyttäjälle hänen pyytämänsä sähköisen ilmoittamisen ja äänestämisen palvelut. Käyttäjä myös päivittää tai peruuttaa käyttäjän rekisteröinnin sivustossa antamalla samat tiedot.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Saatamme kerätä tiettyjä tietoja automatisoidusti, kun käyttäjä vierailee Sivustoissa, kuten tietoja siitä, kuinka monta käyttäjää on vieraillut Sivustoissa ja mitä sivuja on katseltu. Keräämällä tällaisia tietoja opimme, miten voimme parhaiten räätälöidä Sivustoja vierailijoita ajatellen. Keräämme näitä tietoja erilaisin menetelmin, kuten evästeiden ja jäljitteiden avulla. Saatamme myös kerätä IP-osoitteita jäljempänä selostetun mukaisesti.

Evästeet. Kuten monet yritykset, käytämme joissakin Sivustoissa evästeitä. Evästeet ovat koodin osia, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee tietyissä sivustoissa. Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa esimerkiksi siitä, onko käyttäjä vieraillut sivustossa aiemmin tai onko käyttäjä uusi vierailija, ja apuna sen määrittämisessä, mihin Sivuston ominaisuuksiin käyttäjä tuntee suurinta mielenkiintoa. Evästeet voivat parantaa käyttäjän online-kokemusta tallentamalla käyttäjän asetukset hänen vieraillessaan tietyssä verkkosivustossa.

Useimmat internetselaimet kertovat käyttäjälle, miten uusien evästeiden hyväksymisen voi lopettaa, miten uudesta evästeestä ilmoitetaan ja miten tallennetut evästeet voi poistaa käytöstä. Käyttäjän on kuitenkin syytä huomata, että ilman evästeitä hän ei voi käyttää Sivustojen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja mahdollisimman laajasti.

Jäljitteet. Verkkosivustomme tietyissä sivuissa on jäljitteitä (muita nimityksiä ovat internettunnisteet, pikselitunnisteet ja läpinäkyvät GIF-kuvat). Jäljitteiden avulla kolmannet osapuolet voivat saada tietoja, kuten sen tietokoneen IP-osoitteen, jolle sivu, jolla jäljite näkyy, on ladattu; sivun, jolla jäljite näkyy, URL-osoite; sivun, jolla jäljite näkyy, katseluaika; sivun katselemiseen käytetyn selaimen tyyppi; ja kolmannen osapuolen määrittämien evästeiden sisältämät tiedot.

IP-osoitteet. IP-osoite on yksilöllinen tunniste, jota tietyt elektroniset laitteet käyttävät toistensa tunnistamiseen ja niiden väliseen tietoliikenteeseen Internetissä. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustossamme ja/tai sovelluksessamme, saatamme näyttää sen laitteen IP-tunnisteen, jota käyttäjä käyttää yhteyden muodostamiseen Internetiin. Sitten voimme käyttää tätä tietoa määrittääksemme laitteen yleisen fyysisen sijainnin ja saadaksemme käsityksen verkkosivustomme vierailijoiden yleisistä sijainneista. Saatamme käyttää tätä tietoa myös verkkosivustomme ja/tai sovelluksemme parantamiseen.

LASTEN TIETOSUOJA

Sivustot ovat kaikille sallittuja Sivustoja, joita ei ole kohdistettu alle 13-vuotiaille lapsille. Jos saamme suoranaisen tiedon, jonka mukaan keräämämme tiedot on antanut alle 13-vuotias lapsi, poistamme kyseiset tiedot pikaisesti.

SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN TILIEN LINKITYS

Joissakin Sivustoissa käyttäjällä saattaa olla mahdollisuus kirjautua sisään käyttämällä sosiaalisten verkostojen, kuten Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram ja Pinterest, tilejään ja liittää ne Brunswickiin.

Käyttämällä tätä toimintoa käyttäjä antaa Brunswickille luvan pääsyyn kaikkiin käyttäjän sosiaalisen verkoston profiilitietojen osiin, jotka käyttäjä on määrittänyt jaettaviksi, ja käyttää niitä sosiaalisen verkoston käyttöehtojen ja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Käyttäjän tulee tarkistaa sosiaalisen verkoston tilinsä tietosuoja-asetukset sen osalta, mitä tietoja jaetaan meille ja muille liitetyille sovelluksille, ja hallitakseen tietoja, joita hänen tilinsä kautta jaetaan, mukaan lukien tiedot, jotka koskevat käyttäjän toimia, jotka käyttävät sivustojamme. 

Brunswick ei säilytä käyttäjän käyttäjätunnusta tai salasanaa sosiaalisen verkoston ympäristöihin kauempaa kuin on tarpeen vuorovaikutuksen loppuun suorittamista varten. Jos käyttäjä haluaa poistaa sosiaalisen median tilin liitännän Brunswickiin, hänen tulee tehdä määritykset kyseisen sosiaalisen median tilin ja sen tarjoajan asetuksissa.

JAETTAVAT TIEDOT

Saatamme jakaa käyttäjän antamia tietoja tytäryhtiöiden, liikekumppanien tai valtuutettujen jakelijoiden kanssa tiedottaaksemme käyttäjälle niiden tuotteista ja palveluista ja lähettääksemme käyttäjälle ilmoituksia, tarjouksia, pyyntöjä tai esitteitä ja muita markkinointimateriaaleja, jotka koskevat verkkosivustoamme, tuotteitamme ja niiden tarjoamia palveluja. Saatamme jakaa käyttäjän tarkkaa maantieteellistä sijaintia koskevan tiedon niin, että käyttäjä on siitä tietojen ja hän on antanut siihen suostumuksensa, kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien muun muassa jakelijoiden ja sellaisten osapuolten kanssa, jotka tarjoavat kohdennettua mainontaa ja analyysipalveluja.

Saatamme myös jakaa käyttäjän tietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat puolestamme palveluja ja toimintoja käyttäjän ja meidän välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi, esimerkiksi tuotteidemme ja palvelujen tarjoaminen, kyselyiden tai kilpailujen hallinnointi, tuotearviointien ylläpito tai viestintä käyttäjän kanssa. Näillä kolmansilla osapuolilla ei ole meidän valtuutustamme käyttää tai paljastaa tietoja, paitsi milloin se on tarpeen palvelujen suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.

Saatamme paljastaa käyttäjää koskevia tietoja myös seuraavissa tilanteissa:

 • jos meitä vaaditaan tekemään niin lain tai oikeudenkäynnin johdosta;
 • lainvalvontaviranomaisille tai muille viranomaisille;
 • kun uskomme, että paljastaminen on tarpeen tai sopivaa fyysisen haitan tai taloudellisen menetyksen estämiseksi epäillyn tai todellisen laittoman toiminnan tutkinnan yhteydessä;
 • jos se on tarpeen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käyttöehtojen panemiseksi täytäntöön;
 • omaisuutemme, palvelujemme ja laillisten oikeuksiemme suojaamiseksi;
 • petoksen estämiseksi Brunswickia, tytäryhtiöitämme, liikekumppaneitamme tai valtuutettuja jakelijoitamme kohtaan;
 • auditointiin, sääntöjen noudattamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien toimintojen tukemiseksi; tai
 • sovellettavien lakien noudattamiseksi.

Pidätämme oikeuden siirtää tiedot, jotka meillä on käyttäjästä, jos myymme tai luovutamme liiketoimintamme tai omaisuutemme kokonaan tai osittain.

KÄYTTÄJÄN TIETOSUOJAA KOSKEVAT OIKEUDET KALIFORNIASSA

Jos käyttäjän on Kalifornian asukas, käyttäjä voi Kalifornian siviililakikirjan 1798.83 pykälän mukaan pyytää tietoja, jotka koskevat käyttäjän henkilötietojen paljastamista meiltä kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin välittömästi edeltäneen kalenterivuoden ajalta. Toimitamme käyttäjälle luettelon paljastettujen henkilötietojen luokista ja luettelon kolmansien osapuolten nimistä ja osoitteista. Jos käyttäjä haluaa tehdä tällaisen pyynnön, hänen tulee lähettää sähköposti, joka sisältää todisteen Kaliforniassa asumisesta, osoitteeseen privacy@brunswick.com.

Joissakin Sivustoissa käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus julkaista sisältöä julkisesti. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias Kalifornian asukas ja jonkin sivuston, jossa tämä käytäntö on julkaistu, rekisteröity käyttäjä, käyttäjä voi Kalifornian yrityksistä ja ammateista annetun lain 22581 pykälän mukaan pyytää poistamaan käyttäjän julkisesti julkaisemat sisällöt tai tiedot ja saada ne siten poistetuiksi. Jos käyttäjä haluaa tehdä tällaisen pyynnön, hänen tulee lähettää sähköposti, joka sisältää tarkan kuvauksen kyseisistä sisällöistä tai tiedoista, osoitteeseen privacy@brunswick.com. Käyttäjän tulee sisällyttää todiste Kaliforniassa asumisesta ja pyytäjän iästä. Käyttäjän on syytä olla tietoinen siitä, ettei tällaisella pyynnöllä varmisteta käyttäjän julkaisemien sisältöjen tai tietojen täydellistä tai yleistä poistamista ja että olemassa saattaa olla olosuhteita, joissa laki ei edellytä tai salli poistamista edes pyynnön johdosta.

LINKIT MUIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN

Sivustoissa saatetaan tarjota linkkejä muihin verkkosivustoihin mukavuussyistä ja käyttäjän tiedoksi. Tällaiset verkkosivustot saattavat olla Sivustoista riippumattomia. Linkitetyissä verkkosivustoissa saattavat koskevat omat tietosuojailmoitukset tai -käytännöt, ja suosittelemme vahvasti, että käyttäjä lukee ne, jos hän vierailee linkitetyissä verkkosivustoissa. Siltä osin kuin linkitetyt verkkosivustot, joilla käyttäjä vierailee, eivät ole tämän verkkosivuston osa, me emme ole vastuussa niiden sisällöistä, verkkosivustojen käytöstä tai tällaisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MAINOKSET

Kolmannet osapuolet, mukaan lukien mainostajat, saattavat kerätä tietoja, mahdollisesti henkilötietoja sisältäviäkin, käyttäjän toimista pidemmällä ajanjaksolla ja erilaisissa verkkosivustoissa, kun käyttäjä käyttää Sivustoja. Kyseiset kolmannet osapuolet saattavat myös tarjota Brunswickille tietojen keräystä, raportointia, mainoksen vaikutuksen mittausta, analyyttisia tietoja ja avustaa merkityksellisten markkinointiviestien ja mainoksien toimittamisessa.

Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske kolmansien osapuolten tekemää käyttäjän henkilötietojen keräämistä. Käyttäjän tulee lukea kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt määrittääkseen, miten ne keräävät ja käyttävät käyttäjän henkilötietoja. Monet kolmannet mainostajaosapuolet ja jotkut internetselaimet ja langattomat laitteet tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden kieltää kolmannen osapuolten mainokset. Tietoja ja resursseja mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan kieltämiseksi on saatavilla Digital Advertising Alliancesta osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/. Käyttäjä voi kieltää kohdennettujen mainosten seuraamisen ja vastaanottamisen langattomaan laitteeseen joiltakin mainosyrityksiltä ja muilta vastaavilta yhteisöiltä lataamalla App Choices -sovelluksen osoitteessa www.aboutads.info/appchoices. Käyttäjän tulee huomioida, että näiden tekniikkojen kautta tehtävä kieltäminen ei saa aikaan kieltoa mainonnan tiedottamisesta. Käyttäjä saa edelleen yleisiä mainoksia vieraillessaan Sivustoilla ja muualla verkossa.

SIIRRETTÄVÄT TIEDOT

Sivustoihin, joita tämä Tietosuojakäytäntö koskee, sovelletaan Yhdysvaltojen lakia, ellei näissä ehdoissa toisin mainita. Käyttämällä Sivustoja tai antamalla meille henkilötietojaan käyttäjä siirtää henkilötietonsa suoraan meille Yhdysvalloissa. Voimme siirtää Sivustoissa kerättyjä henkilötietoja muihin maihin, joissa meillä on liiketoimintaa, ja niissä ei välttämättä ole samanlaisia tietosuojalakeja kuin käyttäjän asuinmaassa. Kun siirrämme käyttäjän tietoja muihin maihin, suojaamme tiedot tässä kuvatun mukaisesti, vaikka kyseisessä maassa ei välttämättä ole samoja yksityisyyden- ja tietosuojalakeja kuin käyttäjän asuinmaassa. Käyttäjä hyväksyy, että keräämme, siirrämme ja käsittelemme käyttäjän henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä tekniikkoja suojautuaksemme käyttäjän Sivustoissa vierailun tai käytön yhteydessä meille antamien tietojen menetykseltä, väärinkäytöltä tai luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta tai tuhoutumiselta.

PÄÄSY TIETOIHIN JA KORJAAMINEN

Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin, joita olemme hänestä keränneet, niiden tarkistamista tai muuttamista varten tai pyytääkseen tietojen poistamista. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää kopio tiedoista, joita olemme hänestä keränneet. Tietyissä tilanteissa käyttäjä voi myös pyytää meitä lopettamaan käyttäjän tietojen käsittelemisen. 

Jos käyttäjä haluaa tehdä pyynnön henkilötietoihin, joita olemme hänestä keränneet, pääsystä, niiden tarkistamisesta tai korjaamisesta, hänen tulee ottaa meihin yhteys osoitteeseen privacy@brunswick.com tai käyttämällä jotakin jäljempänä osiossa ”Yhteystiedot” esitetyistä tavoista. 

Käytämme käyttäjän yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamisen apuna kohtuullisia toimia käyttäjän henkilöllisyyden tarkistamiseksi, kuten vaatimus salasanan ja käyttäjätunnuksen antamisesta ennen päästyn tarjoamista käyttäjän tietoihin.

Käyttäjälle ilmoitetaan kaikista toimista, jotka tehdään käyttäjän henkilötietojen osalta vastauksena pyyntöön, joka on tehty käyttäjän henkilötietojen muuttamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista varten.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Brunswick säilyttää kaikki henkilötiedot merkityksellisen liiketoimintasuhteen kestokauden ajan tai, tarvittaessa, tiedonhallintakäytäntöjensä ja -aikataulujensa mukaisesti. Jos Brunswickia pyydetään poistamaan henkilötietojen tietojen kohteen pyynnöstä, Brunswick pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, että kaikki tietojen esiintymät on poistettu kokonaisuudessaan. Pyynnöistä, jotka koskevat pääsyä, korjaamista tai poistamista, on tietoa tämän käytännön osiossa ”Pääsy tietoihin ja korjaaminen”.

KÄYTTÄJÄN VALINNAT

Jos käyttäjä haluaa päivittää yhteystietojaan tai asetuksiaan, poistattaa tietonsa postituslistoiltamme tai lopettaa tuoterekisteröintikorttien tai muiden lähteiden kautta kerätyistä tiedoista johtuvien markkinointisähköpostiviestin vastaanottamisen, se on mahdollista seuraavasti:

 • muuttamalla Sivustojen kautta luodun tilin asetuksia;
 • peruuttamalla tilaus meiltä saatujen sähköpostien sisältämien linkkien kautta; tai
 • ottamalla yhteys osoitteeseen privacy@brunswick.com tai käyttämällä jotakin jäljempänä osiossa ”Yhteystiedot” esitetyistä tavoista.

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjällä on oikeus tehdä kantelu asianmukaiselle yksityisyyden suojan ja tietosuojan sääntelyviranomaiselle, joka on toimivaltainen käyttäjän alueella. 

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET

Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää säännöllisesti. Voimme muuttaa Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa yksinomaisemme harkintamme mukaisesti. Jos teemme Tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia, jotka antavat meille laajemmat oikeudet aiemmin keräämiemme käyttäjän henkilötietojen käyttämiseen, hankimme käyttäjältä suostumuksen joko lähettämällä sähköpostin käyttäjän rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla helposti havaittavan ilmoituksen sivustoillamme. 

YHTEYSTIEDOT

Jos käyttäjällä on kysyttävää tai huomautettavaa tästä Tietosuojakäytännöstä, hän voi ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Brunswick Corporation
Attn: Law Department
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045
Puhelin: 855-283-1103 tai 847-735-4002
sähköposti: privacy@brunswick.com

CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?